Opvang

De Opvang

Het Intiatief Buitenschoolse Opvang “PIEREWIET” is een project van het OCMW van Zutendaal en wordt gecoördineerd door Kris Janssen en Patricia Claes.

IBO Pierewiet verzorgt opvang voor kinderen van de basisschool, voor- en naschools, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije en vakantiedagen.

Voor schooltijd kunnen de kinderen er terecht vanaf 07.00u tot net voor de schoolbel.
Na schooltijd is de opvang verzekerd tot 18.30u.

Tijdens vakanties wordt er doorlopend opvang voorzien van 07.00u tot 18.30u in de centrale vestigingsplaats “Het Nachtegalenpark”. De vestigingsplaatsen ’Gewaai‘ en ’Wiemesmeer‘ zijn dan gesloten.

Op schoolvrije dagen wordt opvang voorzien in de centrale vestigingsplaats “Het Nachtegalenpark” en in devestiging in Wiemesmeer. De vestiging “Gewaai” is dan gesloten.

De opvang is gesloten in het weekend, op feestdagen en gedurende 2 weken tijdens de zomervakantie.

De kinderen van de Wonder-wijzer worden opgevangen in de centrale vestigingsplaats

Middagslapertjes

Voor het eerst naar school is voor kinderen vaak een grote stap.  Op school krijgen de kleuters veel nieuwe indrukken te verwerken. Dit vraag veel energie.  Sommige kinderen zijn tegen de middag echt wel toe aan een dutje.
Bij Pierewiet is er nu de mogelijkheid tot middagslapen in de centrale vestigingsplaats.

Uw kindje wordt afgehaald op school, er wordt tijd gemaakt voor een toiletbezoek en verzorging, ze eten gezellig samen de boterhammetjes op … Nog een verhaaltje en dan lekker rusten.

Meer info en inschrijvingen krijgt u bij Pierewiet
Inlichtingen

Voor inlichtingen en suggesties kan u steeds terecht bij de coördinatoren Kris Janssen en Patricia Claes
OCMW, Daalstraat 2, 3690 Zutendaal
tel 089 62 38 60 fax 089 62 38 69
http://www.zutendaal.be/fb111shsb235qxr1vhf198.aspx