Ouderparticipatie

Uit de visie van de Wonderwijzer:

 “Kinderen komen naar school om te leren.

Leerkrachten geven hen een stevig basispakket mee om hun latere studies verder te zetten. Zij engageren zich om het beste van zichzelf te geven en zo het beste uit uw kind te halen.

Wij vinden betrokkenheid van ouders waardevol vanuit het oogpunt dat ouderbetrokkenheid het welbevinden van kinderen en ouders vergroot.

Voorbeeld: door regelmatig dingen op school te doen kent iedereen je naam, je hoort er als ouder ook bij. Je maakt deel uit van de school. Zonder jou zou de school een beetje anders zijn en wij hebben de school liever zoals die is mét jou!

Er zijn tal van mogelijkheden:  leesmama’s en leespapa’s, knutselhulp bij projecten, samen soep koken, uitstapjes begeleiden, … Wij verwachten ouders ook op klasvergaderingen, op klusdagen voor het onderhoud van ons schoolgebouw, in de beurtrol voor het poetsen van de klassen.

Om het schoolgebeuren vlot te laten verlopen zijn er ook werkgroepen waar ouders bij kunnen aansluiten zoals het feestcomité, de fietspool, werkgroep speelplaats, ICT-werkgroep, …”

Zonder ouderparticipatie kan onze school niet bestaan. De werkgroepen waar veel ouders zich voor inzetten bieden een waardevolle en noodzakelijke toevoeging aan de activiteiten op en om het schoolplein.

Waarom voor school?

Samen school maken heeft voor school een groot aantal voordelen:

 • We sparen geld uit voor bij voorbeeld poetsen, zodat we intensiever met de kinderen om kunnen omgaan. Zo houden we geld over om bij voorbeeld extra uitstappen te doen.
 • Als ouders helpen in de klas, kunnen de kinderen veel ervaringsgericht leren van mensen die daadwerkelijk laten zien hoe hun werk eruit ziet. Zo hoeven kinderen niet alleen uit boekjes te leren.
 • De betrokkenheid van ouders in werkgroepen zorgt ervoor dat we veel, heel veel kunnen organiseren. Uitstappen, feesten etc. worden aan de lopende band georganiseerd en geven een fijne huiselijke sfeer rondom de school.

Waarom voor ouders?

Ook voor ouders heeft het samen school maken veel voordelen:

 • Als je in de klas van je kind komt om te helpen of poetsen, zie je ook waar je kind zoal mee bezig is. Hierdoor heb je als ouder veel meer mogelijkheden om met je kind te praten over wat het kind zoal op school heeft meegemaakt.
 • Je vergroot ook de band met de leerkrachten, zodat het veel gemakkelijker is om vragen te stellen of opmerkingen te maken over het wel en wee van je kind in de klas.
 • Veel vriendschappen zijn al gesmeed aan de schoolpoort en tijdens het klussen of poetsen van de school, of in de werkgroepen. Je hebt een gezamenlijk doel en gezamenlijke interesses… Anders zou je kind ten slotte niet hier op school zitten!

Waarom voor je kind?

Uiteindelijk doen we het allemaal voor de kinderen. Onze kinderen zitten de helft van hun wakkere leven tussen 2 1/2 jaar en 12 jaar bij ons op school. Dan mogen we er toch zorg voor dragen dat onze kinderen gelukkig zijn?

 • Doordat we geld besparen op het schoonmaken van de school en zelf klussen op school, hebben we meer middelen om kleine klassen te garanderen en meer uitstappen te maken. Dit komt ten goede aan de beleving van het kind en daarmee aan de kwaliteit van leren.
 • Kinderen zijn trots… onafhankelijk van hun leeftijd. Vaak vinden kinderen het fijn als hun ouders meehelpen in de klas, in school en hiermee interesse tonen in de school. “Kijk! Deze kast is door mijn mama gemaakt!” “Mijn papa heeft afgelopen weekeinde de school mee gepoetst! Schoon, hè?
 • Kinderen zijn ook trots als papa of mama komt vertellen in de klas, wat ze zoal voor werk doen en wat dat betekent voor de maatschappij. Ben je architect of metselaar? Kom vooral in de klas wanneer we het over “De bouw” hebben.

Een groot deel van de ouders van onze kinderen is lid van één of meerdere werkgroepen. Dit aantal neemt jaar na jaar toe. De werkgroepen bieden een mooie gelegenheid om wat voor school te kunnen betekenen, om je hobby uit te oefenen, je te ontplooien en om met andere ouders te praten over het reilen en zeilen van de school.

We hebben nu de volgende werkgroepen:

 • Feest
 • PR en website
 • Speelplaats
 • MOS