Inschrijven

Inschrijven op de Wonder-wijzer

Bent u op zoek naar een school waar uw kind actief leert en in beweging is, waar samen leren op een respectvolle en plezierige manier gebeurt, waar uw kind kan thuiskomen?  Neem dan contact op met de Wonder-wijzer

Kinderen kunnen ten vroegste naar school komen als ze de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben. Jongere kinderen kunnen ingeschreven worden in het jaar waarin ze 2 jaar worden.

Bereken hier de instapdatum voor je kleuter

Vanuit veiligheids- en materieel oogpunt werkt de school met een maximum wat betreft het aantal kinderen per geboortejaar/leerjaar, zijnde 12 per leeftijd of maximaal 24 per graadsklas.
Hoogst uitzonderlijk is een klasgroep groter dan 24 leerlingen.
Voor het geval een klas volzet is kan u uw kind op de aanmeldingslijst plaatsen. U wordt op de hoogte gebracht zodra er een plaats vrijgekomen is voor uw kind.