Evenementen

In samenwerking met Kansenwijzer VZW worden er regelmatig  evenementen georganiseerd.

Agenda

De werkgroep ‘Duurzame Ontwikkeling Op School’ werkt rond het thema ‘nieuw leven geven’. We hebben daarbij twee grote doelen: een steentje bijdragen aan het behoud van onze planeet door spullen te hergebruiken en tegelijkertijd het welzijn van alle kinderen en ouders in onze gemeenschap verbeteren. Om dit te realiseren, willen we samenwerken met alle ouders en leerlingen rond de volgende initiatieven:

Speelgoedverkoop voor de Sint
Heel de maand november kan je online speelgoed aankopen voor een prikje, via https://garageverkoopzutendaal.be/verkoop.html. Je steunt hiermee de werking van de school én je draagt bij aan een kleine afvalberg.
Ook speelgoed onderen kan tot en met 30 november. Al het speelgoed dat compleet, proper en niet defect is, geven wij via die initiatief graag door aan kinderen die er opnieuw veel plezier aan beleven.
Spreek gerust ook kennissen, vrienden en familie aan om speelgoed te doneren. Onze online winkel heeft een onbeperkte ruimte 😉 
Speelgoed dat na 6 december niet verkocht is, geven we alsnog een tweede leven via de Vincentiusvereniging van Genk.

Inzameling van kleren, schoenen, voeding, speelgoed, … via Vincentius
De Wonder-wijzer zamelt op een structurele manier kleren, schoenen, voeding, speelgoed, … in voor gezinnen die het minder goed hebben. Hiervoor werken we samen met de Vincentiusvereniging van Genk.

De leerlingen van de Wonder-wijzer vertellen jullie in onderstaande flyer wat we nodig hebben om deze inzameling te realiseren, én welke positieve gevolgen dit allemaal heeft. Als dat niet genoeg redenen zijn om samen te werken!

Wanneer zamelen we in?

  • tijdens de week na élke schoolvakantie (met uitzondering van de kerstvakantie: we zamelen in voor de kerstvakantie). Omdat de herfstvakantie  verlengd wordt tot en met 11 november, zullen we tot 2 weken na de herfstvakantie inzamelen.
  • bij het afzetten of ophalen van de kinderen of tijdens de schooluren

Waar zamelen we in?

  • in de garage
  • aan het onthaal