Welkom


Wat is de Wonder-wijzer?

De Wonder-wijzer is een ervaringsgerichte school :

  • met aanbod voor kleuters, eerste, tweede en derde graad lager onderwijs
  • die kiest voor kleinschaligheid waar iedereen mekaar bij naam kent
  • met graadklassen, twee leeftijden samen voor lessen en activiteiten
  • met het accent op betrokkenheid en welbevinden, basis voor goed functioneren
  • waar leren gebeurt vanuit de eigen leefwereld, uitgangspunt voor verder onderzoek
  • waar kinderen eigen talenten en vaardigheden ontdekken en ontwikkelen
  • met democratisch overlegĀ tussen kinderen, ouders, team. Iedereen heeft een stem

LEES ZEKER OOK EENS ONZE VISIETEKST

Wat is ervaringsgericht onderwijs?

Ervaringsgericht onderwijs begint daar waar kinderen zich goed voelen op school. Kinderen leren zoveel meer als ze betrokken worden in het leerproces. Door uit te gaan van wat hen boeit, krijg je de garantie dat kennis en vaardigheden sterker vastgezet en vastgehouden worden. We gaan uit van de mogelijkheden van kinderen en niet van hun beperkingen. Zo leren we van en aan elkaar.Ervaringsgericht leren is leren voor het leven en niet gericht op resultaat voor de korte termijn.